Hotelli Hanhi

Läge

Körinstruktioner från Helsingfors till Lappträsk: Kör till Lahtisvägen och sväng därifrån österut i riktning mot Kouvola till Borgåleden. Kör förbi Borgå och sväng till riksväg 6 mot Kouvola vid Forsby korsningen. Hotelli Hanhi är beläget på vänstra sidan av riksväg 6 vid stranden av träsket strax innan Lappträsk byn. Sväng vid Teboil stationen och du är framme. Allt som allt tar resan (95 km) en timme.